MERSİN SANAYİSİNİN TEKNOLOJİK VE YAPISAL YÖNDEN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

  • 2016-02-03
  • |
  • Sanasi Sitesi
  • |
  • 3190

Bölgemiz sanayisinin rekabetçiliğini ve karlılığını arttırmak üzere; teknolojik-organizasyonel ve pazarlama inovasyonu konularında başta üniversiteler olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak sanayide oluşan problemlere çözümler bulmak ve çözümlemektir. Bu kapsamda:

  1. Üniversitelerdeki bilgi birikiminin bölgemizdeki sanayiye aktarılmasını sağlamak,
  2. Kurumlar arası diyaloğu geliştirerek sanayideki firmaların problemlerini çözmek, hız ve kolaylık sağlamak,
  3. Sanayideki firmaların kurumsallaşmasını sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,
  4. Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri sağlamak,
  5. Ulusal ve uluslararası fonlara ulaşılmasını sağlamak,Ar-Ge kültürü oluşturarak Ar-Ge projelerinin geliştirilmesine destek sağlamak

amaçları çerçevesinde kurumlarla bir araya gelinmiştir.

Mersin Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, TSE, MTSO, KOSGEB, Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü, MESEM (Çıraklık Eğitim Merkezi) ve ESOB Mersin Şubesi nin katılımlarıyla 03.02.2016 Çarşamba günü projenin ilk istişare toplantısı gerçekleşmiştir.